Skip to content
Overzicht

overzicht online trainingen

Een kwalitatief goed product begint nu eenmaal met een goede voorbereiding.

Onderstaand treft u het overzicht van onze online trainingen. Van kleurmanagement tot geoptimaliseerde PDF en gecontroleerd voor verzending. Met deze instructie bent u in staat perfecte drukgerede bestanden te vervaardigen.

Nieuwe standaards

Alle instructies zijn gebaseerd op de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de drukstandaard ISO 12647-2:2013 voor vellenoffset en ISO 12647-2:2016 voor prepress en contractproofing. De kleurprofielen en kleurinstellingen zijn de meest actuele versies van dit moment en garanderen maximale kwaliteit.

Ook de PDF standaard is volledig nieuw en afgestemd op de internationale standaard PDF/X-4. Alle zaken worden helder uiteen gezet in de diverse instructie-video’s.

Beknopte instructie

Dit is een instructie-video waarin we in 4 delen beknopt aangeven hoe je een perfect PDF document kunt aanmaken voor drukwerk.

In deze complete instructie wordt hoofdzakelijk uitgelegd wat en hoe je e.e.a. zou moeten uitvoeren maar we hebben wel alle achtergrond informatie weggelaten om je zo snel mogelijk de meest relevante informatie te geven.

Kleurmanagement

Dit is een video-instructie over het toepassen van kleurmanagement bij drukwerk. Deze video bestaat uit 3 delen. In deel 1 behandelen we het downloaden van kleurprofielen, in deel 2 het installeren in Adobe Photoshop en in deel 3 de synchronisatie naar de overige Adobe pakketten binnen de Creative Cloud zoals Indesign, Illustrator en Acrobat d.m.v. Adobe Bridge.

Drukgerede PDF

In deze video-instructie laten we zien op welke wijze een drukgerede PDF direct vanuit Adobe InDesign gemaakt kan worden. Als eerste komt het downloaden van de gewenste voorinstellingen voor Adobe aan bod. In het tweede onderdeel wordt het exporteren naar drukgerede PDF getoond en in het laatste onderdeel de beoordeling van de PDF in Adobe Acrobat Pro.

Preflight met Adobe Acrobat

In deze video-instructie zullen we u tonen hoe eenvoudig het is om een pdf-document te controleren met de applicatie Adobe Acrobat dat onderdeel is van de Creative Cloud oplossing van Adobe. Nu kunnen we vooraf controleren of het document voldoet aan de eisen die nodig zijn om een voorspelbare publicatie te verkrijgen in druk.
We starten met het downloaden en installeren van de preflight-profielen, gevolgd door het uitvoeren van een preflight met een correct vervaardigd bestand. En als laatste kijken we hoe we met een preflight een verkeerd bestand, beter gezegd een PDF die niet geschikt is, kunnen optimaliseren naar een bestand voor druk.

Copyright © Wilco BV 2023